074-767-94-55

לקבלת ייעוץ חייגו

תקנון במתן שירות

איזוביט - בידוק פיקוח וביקורת


תאריך עדכון אחרון: 01/09/2019
 1. פרטים כלליים
נותן השירות ללקוח הינו מבוצע ע"י שם מותג המוכר ללקוח כ-"איזוביט – בידוק, פיקוח וביקורת" שם זה המהווה שם מותג מבין שמות ומותגים שונים של חברת אליאב תשתיות בע"מ להלן "החברה" ח"פ 51-405205-9.
כל הזכויות על הלוגו, דומיין אתר האינטרנט, אתר אינטרנט, מספר הטלפון וכל דבר המתייחס ל"איזוביט" ו/או "איזוביט – בידוק, פיקוח וביקורת" שמורות לחברת אליאב תשתיות בע"מ.
מתן השירות וההתקשרות הינם בין החברה ללקוח אשר שילם ואשר מונפקת לו חשבונית מס קבלה על פי חוק, לקוח זה הוא ורק הוא בעל הזכויות לקבלת השירות וזאת בתנאי ששילם את מלוא התשלום.
כל לקוח אשר מבקש, מזמין או משלם עבור שירותיי החברה רואה עצמו כמקבל את התנאים המופיעים בתקנון זה.
 1. סוג השירותים, הקיפם והערות
השירותים אותם מספקת החברה הינם בין היתר:
 • ייעוץ כללי ופיקוח בניה.
 • בדק בית, בידוק והערכה.
 • ביקורת מבנים.
 • איתור ליקויי בניה.
 • איתור נזילות ורטיבות.
 • בדיקות קרינה, רעש סביבתי, זיהום אוויר וגזים.
ביצוע:
בביצוע ומתן שירות ע"י החברה, נשלח עובד אשר תפקידו ביצוע איסוף מידע, הערכה וכתיבת הערות אודות ליקויים, צילום ושימוש באמצעים שונים ומדידת ערכים לבדיקות השונות.
מידע זה נשלח לאחר מכן ועל פי צורך לגורם שני (במידה וקיים) כגון מהנדס, הנדסאי, שמאי או כל גורם מקצועי נוסף ועל פי שיקולה של החברה ועובדיה, גורם זה מבצע הערכה וביקורת על המידע ועל הממצאים ומוודא שהדוח שנכתב עומד בתקן אשר החברה קבעה.
ישנם מקרים שביצוע השירות בשטח לא מבוצע ע"י מהנדס, עם זאת, פיקוח על ממצאיו יכולים ומוערכים ע"י מהנדס במידת הצורך.

ציוד ואמצעים:
בביצוע מתן השירות ו/או העבודות השונות, עובדי החברה משתמשים באמצעים שונים כגון מצלמות טרמיות, גלאי לחות, לייזרים, מד לחץ, רחפנים, מחשבים, טלפונים, טאבלטים ועוד. ללקוח שמורה הזכות לבקש לדעת באילו אמצעים בוצע השירות וזאת עד לזמן סיום ההתקשרות בין החברה ללקוח. למען הסר ספק, שמורה ללקוח הזכות לבקש לכתוב אמצעים אלו בדוח אשר מונפק לו במידה ויש כזה וזאת טרם הנפקתו.

 
נתונים והערכות:
בביצוע השירותים השונים של החברה מבוצעות בדיקות ויזואליות ע"י העובדים המצויים בנכס ועל פי ניסיונם, בנוסף, בדיקות אלו ובדיקות נוספות מבוצעות באמצעות מכשור חשמלי/אלקטרוני משתנה וזאת על מנת להעריך נזקים, טיב ואיכות בניה והרכבה, המצאות לחות ורטיבות, המצאות קרינה, בדיקת לחץ מים ועוד, כפועל יוצא מכך המסקנות והממצאים הניתנים ללקוח בעל פה ובכתב מסתמכים על הנתונים המתקבלים ממכשור זה ומניסיון העובד. חשוב להדגיש כי אין מן הנמנע שמכשור זה בעל סטיות וזאת בהתאם לסוג ולדגם האמצעי.
ללקוח יינתן דוח מפורט וזאת במידה וביקש זאת והוצע לו בהצעת המחיר, דוח זה יהיה מפורט ככל שיהיה ומסתמך על נתוני הנתונים לעיל. דוח זה יימסר ללקוח בהקדם וזאת לאחר כתיבתו, משך זמן כתיבתו יכול להימשך עד-14 ימי עסקים וזאת בהתאם למורכבותו.
בחלק ממקרי מתן השירות מבוצעות בדיקות נוספות ללקוח כגון: קרינה, רעש סביבתי, רמת PH במים, המצאות גזים וזיהום אוויר. בדיקות אלו מבוצעות כערך מוסף ללקוח ולכן בדיקות אלו משולבות בבדיקות השונות וללא עלות. בדיקות אלו מבוצעות ע"י אמצעים שונים והנתונים המתקבלים מאמצעים אלו משתקפים בדוח ללקוח במידה וקיים וללא כל פיענוח או שיקול דעת מצד החברה או עובדיה, במידה ובבדיקות עולה חשש כלשהו אודות הממצאים והמדידות, הלקוח יתבקש לפנות לגורם מוסמך לטובת בדיקה מוסמכת, מעמיקה ומקצועית. אין לראות בממצאים ונתונים העולים מבדיקות אלו כסופיים.
 

צד שלישי:
השירותים השונים של החברה יכולים להינתן ע"י גורם צד שלישי כגון: ספקים, שמאים, אחראי בטיחות, חשמלאים, מהנדסים, חברות דומות במשק ועצמאיים. במקרים אלו אחריות החברה ללקוח הינה בהתאם לתנאי ההתקשרות למול גורם צד שלישי הרלוונטי.
הלקוח מתבקש ליצור קשר עם החברה על כל בעיה עם גורמים אלו וזאת על מנת לתקן ולגשר בין הלקוח לגורם צד שלישי.
במידה ויש חילוקי דעות בין הלקוח לגורם צד שלישי ובמידה והלקוח שילם עבור השירות אשר מבצע גורם צד שלישי לחברה אז החברה אחראית לבצע זיכוי או גביה בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לגורם צד שלישי ובמידה ורלוונטי בהתאם להבנות אותם הגיע הלקוח עם גורם צד השלישי.
 1. מחירים
תשלום עבור שירותי החברה הינו בהתאם להצעת מחיר אשר ניתנה ללקוח, אין לראות מחירים המופיעים באתר החברה או אתר מותגיה כהצעות מחיר תקפות אלה כהמלצה, על הלקוח ליצור קשר עם נציגי החברה לטובת מתן הצעת מחיר מדויקת אלה עם צוין אחרת.
 1. תנאי תשלום
תשלום בגין ביצוע השירות משולם לחברה לאחר ביצוע השירות בשטח וטרם הנפקת דוח במידה ויש כזה.
תשלום הלקוח הינו בהתאם לשירות אותו ביקש, ובנוסף, במקרים מסוימים וישנו צורך במתן שירות נוסף ללקוח, במקרה זה יחויב הלקוח בסכום המקורי בתוספת הסכום עבור מתן השירות הנוסף. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב למתן שירות נוסף ללקוח.
 1. מדיניות ביטולים
במידה ובוצעה התקשרות בין החברה ללקוח, החברה רשאית לבטל ולסרב למתן שירות ללקוח, כל זאת בתנאי שפרק הזמן עד למתן השירות בפועל עולה מ-48 שעות. במקרה זה הלקוח יקבל זיכוי מלא וזאת במידה ושילם.
לאחר הזמנת שירות. ביטול של הזמנת שירות על ידי הלקוח יכול ויהיה כרוך בתשלום אשר ינוכה מאמצעי התשלום של הלקוח וזאת לפי פרקי הזמנים הבאים בהתאם ללוח הזמנים אשר נקבע למול הלקוח וסכום עלות השירות אשר מצוין בהצעת המחיר ללקוח:
 • ביטול בפחות מ-6 שעות לזמן מתן השירות – 200 ₪ או 10% מסך התשלום, הגדול מבניהם.
 • ביטול בפחות משעתיים לזמן מתן השירות ו/או ביקור ללא ביצוע כל עבודה – 400 ₪ או 25% מסך התשלום, הגדול מבניהם.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לחייב את הלקוח וזאת על פי שיקולה של החברה ועובדיה. למען הסר ספק, ביצוע השירות במועד נוסף לא יזכה את הלקוח בעלויות ביטול השירות הרשומים מעלה.
 1. תקופת ההתקשרות ומתן השירות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב למתן שירות ללקוח וזאת על פי שיקולה של החברה ועובדיה.
לאחר ביצוע מתן השירות ללקוח, מתן דוח ללקוח או מתן ייעוץ ללקוח, ההתקשרות בין החברה ללקוח הסתיימה. כל הצעת מחיר, מתן שירות, עבודה או שיחת ייעוץ מהווה התקשרות נפרדת.
 1. שמירה על סודיות ואי תחרות 
אופן מתן השירות ע"י עובדי החברה הינו דרכה הייחודית של החברה בביצוע עבודתה. לכן, חל איסור לתעד, לצלם ולפרסם את צורת עבודת עובדי החברה לרבות המלצות הניתנות ללקוח ו/או דוחות החברה והצעות מחיר הניתנים ללקוח.
החברה מתחייבת לא למסור פרטים אודות נכסיו של הלקוח, בקשותיו, הממצאים והצילומים השונים פרט למידע והצילומים אשר נכתבו בדוח שנמסר ללקוח.
למידע נוסף בנושא מדיניות הפרטיות נא לחץ כאן או בקר באתר האינטרנט של איזוביט – בידוק, פיקוח וביקורת, נא לחץ כאן.
 1. אחריות 
החברה נותנת שירות בתחום בידוק, ביקורת ופיקוח, החברה תשתדל לתת את התמורה הטובה והמדויקת ביותר המתאפשרת לה, החברה אחראית על רמת הזמינות שלה, זמני יעד להוצאות דוחות, וההבטחות הניתנות ללקוח. עם זאת, החברה איננה אחראית לנזק כלשהו הנגרם מהסתמכות על עצותיה או ממצאי הבדיקות אותה היא מבצעת. על הלקוח להפעיל שיקול דעת תוך כדי הסתמכות סבירה על ממצאים אלו ולשלב עצות ונתונים מגורמים אחרים לטובת קבלת החלטותיו ושיקוליו.
ראשית יש לציין שכל בדיקה, מתן שירות ו/או הממצאים אשר נאספו ומופיעים בדוחות החברה הינם תמונת מצב לזמן ביצוע הביקור ו/או בחינת הממצאים. בנוסף, במישור  פורמאלי, לא בהכרח מדובר בבדיקות על פי תקן שכן בדיקות על פי תקן הינן ארוכות, יקרות ואף במקרים מסוימים עלולות לגרום נזק לנכס.
המסקנות השונות כגון: מצב הנכס, איכות ההרכבה, בטיחות, איטום, גורמי רטיבות ועוד. הינן מסקנות אשר קיים בהן סיכון האשליה בה נמצאו כלל הליקויים לכן חברתנו מראש מצהירה שאין באפשרותה לזהות ב-100% את כלל הליקויים ו/או להסיק מכך את כלל המסקנות מתבקשות. ראוי לציין שהאמצעים אשר מבוצע בהם שימוש הינם אמצעים טכנולוגים  אמצעים פיזיים פשוטים. אין ביכולתם של אמצעים אלו לבחון בוודאות מוחלטת את תמונת המצב הרלוונטית בבדיקות השונות ולהציגה.
יש להפעיל שיקול דעת בנוגע להסתמכות על הרשום בדוחות החברה בהווה ובעתיד וזאת בנוגע לוודאות ודיוק זיהוי הממצאים.
עלויות הרשומות בדוחות החברה הינם הערכה. הערכה זו יכולה ובוצעה על סמך מחירונים, הצעות מחיר ואף ניסיון עובדי החברה.

 
 


רכשתם נכס?
מעוניינים לבדוק את הדירה?
צרו איתנו קשר בטלפון
 074-767-94-55
או מלאו את הטופס ונחזור אליכם

 

phone3, phone, contact, telephone, support, call

074-767-94-55

envelop3, envelop, mail, email, contact, letter

info@isobit.co.il

location, location, map, marker, pin

דרך השלום 10, תל אביב

​​
 

רכשתם נכס? מעוניינים לבדוק את הדירה? צרו איתנו קשר
בטלפון 074-767-94-55  או מלאו את הטופס ונחזור אליכם